V neděli 6.října proběhla Ekoakce pořádaná klubem potápěčů Kraken z Litoměřic. Témeř čtyřicet účastníků akce se rozhodlo pomoci v čištění okolí jezera v Píšťanech a Žalhosticích.

Děti spolu se svými rodiči vytvořily skupinky, které se ubíraly se podél břehů a po přilehlých cestách kolem jezera, aby sesbíraly odpad, který zde lidé zanechali, a zatraktivnily tak lokalitu, která slouží k rekreaci a odpočinku.Všichni se s elánem pustili do soutěže o nejlepšího sběrače, který byl vyhkášen v kategorii dětí i dospělích. Po dobře odvedné práci si všichni pochutnali na guláši, který zajistili pořadatelé, a buchtách od maminek.

Ekoakce tak sklidila úspěch, na němž se také podílela Ústecká komunitní nadace se společností Hennlich, které nám poskytly sponzorské dary.