Na litoměřickém plaveckém bazénu se v sobotu, 27. října, konaly závody v plaveckém ploutvovém plavání. Letošní ročník organizovaný klubem potápěčů KRAKEN a 1. TPŠ Litoměřice s.r.o. přilákal na 124 závodníků z Pardubic, Českých Budějovic, dále Prahy, Liberce, Mostu, České Lípy a Tábora.

Plavci, registrovaní Svazem potápěčů České republiky, si zde mohli aktualizovat své časy na tratích o délce 25 až 200 metrů, které se jim zapíší do statistik, jež jsou klíčové při nastupování plavců v ligových závodech. Plavci byli rozděleni do tří kategorií. Nejmladším z nich, kategorie „E“, bylo 11 a méně let. Zatímco kategorie „D“ se pohybovala od 12 do 13 let, nejstarší plavci ve věku od 14 do 15 let byli zapsáni v kategorii „C“. Své síly si změřili celkem v 18 závodech o celkovém počtu 108 rozplaveb. Závody uzavírala soutěž štafet. Nejlepší závodníci ve svých kategoriích byli oceněni nejen diplomem stvrzujícím dosažený výkon, ale také medailí jako památkou na jejich úspěch dosažený za podpory přátel a trenérů.

Již tradičně bylo pro rozhodčí a vedoucí klubů připraveno občerstvení, které se o dobré „klima“ na bazénu a hladký průběh celého dne zasloužilo stejnou měrou, jako organizace závodů domácím klubem. Již 22. ročník Litoměřické ploutve tak skončil úspěchem a nenarušil tak řadu předcházejících úspěšných let.