Členové klubu potápěčů KRAKEN Litoměřice a děti z 1.TPŠ Litoměřice s.r.o. se v letošním roce rozhodli nabídnout i hendikepovaným spoluobčanům šanci, vyzkoušet si potápění s přístrojem.

V sobotu 7.2.2015 se v Libochovicích na krytém bazénu uskutečnil opět po mnoha letech Handicap Scuba Diving, na kterém se sešli potápěči s klienty domovů pro osoby se zdravotním postižením z chráněného bydlení z Litoměřic, Lovosic a Libochovic. Vedení libochovického bazénu poskytlo pro tuto akci dvouhodinovou podporu na bazénu.

Z Litoměřic přijelo za potápěním 12 osob s mentálním postižením s a doprovod čítající dva zdatné pomocníky při následném potápění. Nejprve si všichni mohli vyzkoušet dýchání s přístrojem v brouzdališti, aby se přesvědčili, že dýchat pod vodou je opravdu možné a bezpečné. Některé tato zkouška přeci jen nepřesvědčila, ztratili odvahu a do velkého bazénu se již potápět nešli. Raději hráli v malém bazénu hry nebo si v hlubokém bazénu jen tak zaplavali. Většina z účastníků se ale k potopení odhodlala a někteří si ho vyzkoušeli i víckrát. Pod dohledem trenérů plavecké školy a v doprovodu potápějících se dětí si pod vodou přeplavali pár bazénů a na konci zkušebního ponoru se pod vodou podepsali podpisem nebo značkou na desku, jako důkaz, že pod vodou opravdu byli.

Bezprostřednost a radost z nových zážitků, kterou všichni projevovali, byla dostatečnou odměnou organizátorům akce a potvrdila jim, že tato práce má svůj smysl. Rozhodně věříme, že se nám podaří zorganizovat ještě další podobná setkání se zdravotně postiženými, ať už to budou opět osoby s mentálním postižením, osoby tělesně nebo zrakově postižené a že se pobavíme všichni stejně dobře, jako jsme se bavili na prvním dnu Handicap Scuba Diving.