Zásady zpracování osobních údajů

Tyto Zásady zpracování osobních údajů byly naposledy aktualizovány Srpen 20, 2022 a vztahují se na občany a osoby s trvalým pobytem v Evropském hospodářském prostoru.

Webové stránky
Cookies

 1. Na našem webu využíváme technická a analytická cookies. Pkud chcete upravit jejich nastavení nebo zjistit více podrobností, navštivte stránku Nastavení cookies

Kontaktní formulář

 1. Vaše údaje poskytnuté prostřednictvím kontaktního formuláře budou použity výhradně pro účely komunikace při řešení vašeho požadavku, a nebudou zpracovávány ani uchovávány nad tento rámec.
Plavecký výcvik

Základní informace

 1. 1.TPŠ Litoměřice s.r.o. (dále jen „1.TPŠ“) zajišťuje výuku plavání a plavecký výcvik pro Potápěčský klub Kraken Litoměřice p.s. (dále jen „KP Kraken“).
 2. KP Kraken pro své členy zajišťuje akce a vybavení pro sportovní potápění, pro nejmenší děti zapůjčení plaveckého vybavení, umožňuje plavcům startovat na závodech a také zajistí pojištění plavce při výkonu sportu.
 3. Na vedení výcviku se podílí trenéři a cvičitelé s příslušnou kvalifikací.
 4. Rodiče (zákonný zástupce) souhlasí s účastí dítěte na výcvikových hodinách a zajistí jeho včasný příchod, tak aby dítě procházelo šatnami a umývárnami na bazén společně s ostatními, pod dohledem trenérů.
 5. V případě účasti dítěte na závodech, výletech či soustředěních zodpovídá 1.TPŠ za dítě po dobu trvání akce od stanoveného odjezdu a 10 minut po příjezdu.
 6. V případě zařazení dítěte do závodní třídy (3. a 4.dráha) je plavec povinen startovat alespoň na 3 plaveckých závodech ročně.
 7. Rodiče (zákonný zástupce) mají odpovědnost informovat vedení 1.TPŠ včas o změnách zdravotního stavu dítěte, které by mohly vést k omezení či obtížím při jeho sportovní činnosti.
 8. Rodiče (zákonný zástupce) odpovídají za včasné zaplacení za výcvik dítěte. Neplacení za výcvik je důvodem k vyloučení dítěte. Platby za výcvik se nevrací. Pokud dítě přeruší nebo ukončí výcvik z vážných zdravotních důvodů, mohou se rodiče (zákonný zástupce) dohodnout s vedením 1.TPŠ na snížení poplatku. Tyto případy budou posuzovány individuálně.

Zásady zpracování osobních údajů

 1. Shromažďované osobní údaje slouží k registraci sportovce a pro výkon zdravotní péče. S osobními údaji je nakládáno ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 (dále jen „nařízení“).
 2. V rámci plnění smlouvy (přihlášky) s 1.TPŠ a KP Kraken budou osobní údaje zpracovávány pro tyto účely:
  • výkon plaveckého výcviku,
  • vedení členské evidence a organizování sportovních aktivit,
  • pro zhotovení průkazu sloužícího pro vstup na sportoviště,
  • zpracování v nezbytném zákonném rozsahu pro plnění dotací,
  • vedení členské evidence a organizování sportovních aktivit,
  • poskytnutí osobních údajů Svazu potápěčů České republiky, v němž je KP Kraken registrován,
  • poskytnutí osobních údajů na základě zákonné povinnosti účetní firmě Eliška Müllerová, IČO 73858323.
 3. Dle nařízení máte právo na výmaz osobních údajů, vznesení námitky proti jejich zpracování, přenositelnost osobních údajů, odvolání svého souhlasu s jejich zpracováním a podání stížnosti u dozorového úřadu.
 4. V případě neposkytnutí osobních údajů nemůžeme zajistit výuku plavání a plavecký výcvik.
 5. Správci osobních údajů je 1.TPŠ Litoměřice s.r.o. a Potápěčský klub Kraken Litoměřice p.s., kontaktovat správce můžete prostřednictvím e-mailu jiri.hacek@1tps.cz.

1TPŠ Litoměřice s.r.o.

Horní Rybářská 210/14
412 01 Litoměřice

IČO: 02485036
č.b.ú.: 107-6241100237/0100

Spisová značka C 33671 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Nastavení cookies

Zásady zpracování osobních údajů

facebook.com/potapecilitomerice.cz

instagram.com/potapecilitomerice.cz